Welkom bij Musica! Via muziek ontdekt en ontwikkelt je kind hier alle mogelijke talenten. Van muziek tot rekenen, van knutselen tot taal. We hebben aandacht voor elk kind en bieden warme ondersteuning. Je kind verlaat onze school als een sociale, mondige burger met veel levenswijsheid.

Muziek in onze school

Kinderen worden gelukkig van samen muziek maken. Het stimuleert hun denken en creativiteit. Ze worden er zelfzeker van. Daarom hebben we zelf een muziekmethode ontwikkeld, met eigen leerdoelen die de algemene leerdoelen aanvullen. Jaar na jaar ontdekt je kind meer muziek:

  • ritme en muzikale tegenstellingen
  • liedjes
  • noten lezen
  • bespelen van instrumenten: Orff, slagwerk, blokfluit,…
  • samen musiceren
  • muziek beluisteren
  • beweging en dans

In alles wat we doen, gebruiken we muziek: in onze lessen, onze activiteiten, hoe we met de kinderen omgaan, als we motorische en sociale vaardigheden aanleren... Daarnaast gaat ook veel aandacht naar drama, beweging, beeld en media. We vinden kunst maken en beleven minstens even belangrijk als het resultaat. Door de positieve invloed van muzische vorming op de ontwikkeling, staan onze leerlingen ook sterk in vakken als taal en rekenen.

Onze school is helemaal aangepast aan onze methode. We hebben een openluchttheater op de speelplaats, een theaterkelder en een muziekklas met een groot aanbod aan Orff-instrumenten. Onze leerlingen tonen hun talenten regelmatig tijdens optredens. In onze school zit ook de stedelijke muziekacademie Hoboken.

Musica_schoolbord

Musica: warme school

Het welzijn van je kind is onze eerste zorg. Onze enthousiaste, betrokken leerkrachten bieden elke dag een veilige en warme omgeving. Tijdens onze kindercontacten doen ze een babbeltje met elk kind. Ook als ouder kan je onze leerkrachten altijd aanspreken.

In onze vestiging in de Bervoetstraat zitten alleen kleuters. Zij kunnen rustig wennen aan de kleuterschool in een familiale sfeer. Op het einde van de derde kleuterklas krijgt je kleuter een meter of peter uit het vijfde leerjaar. Zo leert die de lagere school al kennen. In de Lange Ridderstraat hebben we een kleuterschool en een lagere school, met elk een aparte speelplaats.

We laten onze leerlingen zoveel mogelijk samenwerken en leren hen praten met elkaar. Ook met onze ouders hebben we een goede band. Je kan komen voorlezen in de klas, mee musiceren, helpen bij optredens, mee op uitstap gaan. We communiceren vaak en duidelijk met je. We betrekken je bij onze beslissingen en juichen initiatief toe.

Musica_kindjesschoolbord

Zelfstandige kinderen

Van in de kleuterklas leren kinderen hier zelfstandig te zijn. We moedigen ze aan om zelf oplossingen te zoeken vóór ze hulp vragen. We laten de kinderen zelf keuzes maken, geven verantwoordelijkheid en leren ze plannen.

We zorgen dat je kind zichzelf kan zijn en op het eigen niveau kan leren. Begrijpen enkele kinderen een les nog niet helemaal? Dan begeleiden we ze in een kleinere groep.

Leren door ervaring

Je kind leert hier uit ervaring: zelf een kilometer afstappen, gewichten leren kennen door ze zelf te wegen, bomen in het echt onderzoeken. We willen dat onze leerlingen uitblinken in al hun talenten. Daarom bieden we veel meer aan dan enkel muziek. We werken zoveel mogelijk rond de actualiteit en rond thema’s die je kind interesseren. De stad is onze speeltuin, waar we cultuur ontdekken en andere aspecten van de samenleving.

Onze leerlingen verlaten de school als sociale, mondige kinderen. Ze hebben veel levenswijsheid en de juiste waarden en normen. Naast een goede basiskennis nemen ze het muzische aspect mee. Ze staan met zelfvertrouwen op een podium, zijn zelfzeker en weten heel goed wat hun talenten zijn.

Musica_koekjesbakken