Leerlingenraad

aka De Kinnekes(d)raad 

Wanneer we als school de opdracht hebben om kinderen te laten opgroeien tot verantwoordelijke en betrokken burgers, moeten we hen de kansen bieden kennis te maken met de democratische spelregels.
De school is de plaats bij uitstek om inzicht te verwerven en vaardigheden te oefenen die kinderen nodig hebben om democratisch te leren handelen.
De leerlingen kunnen door actief te participeren verantwoordelijkheid leren dragen en zich mee verantwoordelijk leren voelen.

Oudervereniging

Onze school heeft 2 ouderverenigingen:

  • Het oudergenootschap van de Kleine Musica: vestigingsplaats Bervoetsstraat 
  • De SchOuders: vestigingsplaats Lange Ridderstraat
Musica_oudervereniging
Musica_kinnekesdraad